Waaieren & Trechteren

Mensen die proberen problemen op te lossen of die zoeken naar nieuwe ideeën, passen twee duidelijk te onderscheiden manieren van denken toe: creatief denken en kritisch denken. Ze divergeren en convergeren, ze waaieren en trechteren. Bij creatief denken kom je met veel mogelijkheden en spring je snel van het ene idee naar het andere. Bij kritisch denken daarentegen sorteer en selecteer je ideeën en zoek je bewust naar waardevolle ideeën. Wanneer je bij het denkproces gebruik maakt van post-its is divergeren simpel gesteld het toevoegen van blaadjes en convergeren het weglaten of kiezen ervan. De combinatie van deze twee manieren van denken noemen we inventief denken.

Het toepassen van de principes van inventief denken is de basis van de creatieve groei-mindset voor innovatie. Waaieren en trechteren zijn echter niet alleen belangrijke principes bij een brainstormsessie. Het gaat verder: ze zijn samen het leidende principe, de leidende attitude, de leidende mindset in het omgaan met veranderingen. Creativiteit − en daarmee ook innovatie − is niet alleen iets wat je toepast in bepaalde omstandigheden, maar het is een levenshouding, een attitude, een mindset die 24 uur per dag doorgaat. Een organisatie die creativiteit faciliteert, een open organisatie met een veilige cultuur, wordt uiteindelijk ook een innovatieve organisatie.

Downloads

Hier kun je de volgende documenten downloaden:

- Werkboek
- Presentaties

Ga naar Downloads

Video's

Op dit moment zijn er (nog) geen video's.

Materialen

Hier kun je de volgende materialen vinden:

Naast de materialen die je kunt downloaden kun je ook materialen bij het De Bono Expertisecentrum bestellen.

- Flyers
- Posters
- Banners
- Boek: Harry van der Schans (2015). iDNA, duurzaam leren innoveren.