Leren voor de Toekomst

Vroeger voltrokken de veranderingen in de wereld zich heel geleidelijk en je kon ruim een generatie vooruit plannen wat betreft scholing en werk. Veel was goed voorspelbaar: was je vader timmerman? Dan lag dat vaak ook voor de zoon in het verschiet. Na veertig jaar trouwe dienst bij de lokale aannemer kreeg je een gouden horloge om de oude dag te vergulden. Ook voor meisjes en vrouwen waren de perspectieven duidelijk. Vaak een korte en/of parttime beroepscarrière, daarna moederschap, huishouden en zorg. Tegenwoordig is het een stuk minder duidelijk; veranderingen volgen elkaar snel op. De wereld is complexer geworden. Dit betekent dat studenten opgeleid moeten worden voor beroepen die nu nog niet precies gedefinieerd kunnen worden. Studenten moeten naast vakmanschap ook leren hoe zij zichzelf kunnen blijven ontwikkelen en zo meebewegen met de snelle veranderingen.

Bovenstaand model toont de visie van het KWIC, gebaseerd op de ‟21st century skills”, die als voorwaardelijk gezien worden voor succes. De open verbinding in de drie taartpunten visualiseren samenhang en verbinding tussen deze vaardigheden, de UNESCO-thema’s voor de 21e eeuw, het algemeen vormend onderwijs (Nederlands, rekenen, Engels en Loopbaan & Burgerschap) en het vakmanschap. Samen vormen zij de bagage die onze studenten voorbereiden op de toekomst. Vakmanschap blijft voor ons college centraal staan. Het Koning Willem I College biedt binnen alle opleidingen vanuit ondernemendheid, denkvaardigheid, mediawijsheid en de UNESCO-thema’s voor de 21e eeuw lesprogramma’s aan waarin de basiskennis en vaardigheden zijn verwerkt.

Samen vormen zij de bagage die onze studenten voorbereiden op de toekomst. Vakmanschap blijft voor ons college centraal staan. Het Koning Willem I College biedt binnen alle opleidingen vanuit ondernemendheid, denkvaardigheid, mediawijsheid en de UNESCO-thema’s voor de 21e eeuw lesprogramma’s aan waarin de basiskennis en vaardigheden zijn verwerkt.

Downloads

Hier kun je de volgende documenten downloaden:

- Toolset Leren voor de Toekomst

Video's

Hier kun je de volgende video's bekijken:

- Sir Ken Robinson e.d.

Materialen

Hier kun je de volgende materialen vinden:

Naast de materialen die je kunt downloaden kun je ook materialen bij het De Bono Expertisecentrum bestellen.

- Toolset Leren voor de Toekomst
- Boek: Harry van der Schans (2015). iDNA, duurzaam leren innoveren.
- Boek: Patrick Koning (2015). Mediawijsheid in de klas, samen aan de slag.
- Boek: Sem van Geffen (2014). Gamification in de klas, ontwerpen met het mission start model.