Contact

Het De Bono Expertisecentrum (DBE) is een projectbureau binnen het Koning Willem I College / School voor de Toekomst. Het DBE initieert, verspreidt en ontwikkelt het gedachtengoed op het gebied van creatief, kritisch en metacognitief denken gericht op opleiden en persoonlijk, team en organisatie-ontwikkeling. Het DBE richt zich vooral op het ontwikkelen van een andere manier van denken. Een manier die leidt tot het verkennen van ideeën, het scheppen van mogelijkheden en die kijkt naar meerdere juiste antwoorden in plaats van alleen naar het ene juiste antwoord.

Het De Bono Expertisecentrum is het centrum op het gebied van denkvaardigheden en draagt daarmee in belangrijke mate bij aan een van de kernwaarden; “Wij voeden creatief denken”. Dit is natuurlijk in de eerste plaats gericht op de student, maar om deze student te kunnen bereiken en veranderen is het noodzakelijk om de docenten en de andere medewerkers van het College daarin te scholen.

Denkvaardigheden moeten een vast onderdeel worden van de curricula in het Koning Willem I College. Daarnaast krijgt toegepaste creativiteit als onderdeel of afgeleide van denkvaardigheden ook een plek in de organisatie van het Koning Willem I College. Daarin vervult het DBE een pioniersrol. Kernbegrippen bij de werkwijze zijn: Inspireren, Innoveren & Integreren.

Koning Willem I College / School voor de Toekomst
t.a.v. De Bono Expertisecentrum
Postbus 122
5201 AC ’s-Hertogenbosch
Vlijmenseweg 2
5223 GW ’s-Hertogenbosch
Email: denkvaardigheid@kw1c.nl
Tel: 073-6249951
Website: www.kw1c.nl